Θ
hydrauliek_container

Container pakket
Onze compleet ingerichte zeecontainers (hydrauliekwerkplaatsen) zijn vrijwel overal ter wereld inzetbaar! Makkelijk te transporteren, zeewaardig, stapelbaar, en indien noodzakelijk explosie vrij (ATEX)! U kunt ook gebruik maken van onze service waarbij u ons team inschakelt om bijvoorbeeld uw slangenpakket van uw Offshore kraan te laten vervangen!